This website uses cookie to enhance your experience. By continuing, you are agreeing to our use of cookies.
English<->Bulgarian PREMIUM Dictionary
Pons_dictionary_english_<->_bulgarian_premium
Най-изчерпателният речник по английски на PONS с 408.000 заглавни думи, примери и преводи!

Налага ли Ви се да четете и пишете текстове, вестници и списания на английски? Или трябва да проверявате термини, докато четете или пишете имейли, писма, презентации, специализирани статии ... на различни теми на английски?
PONS Професионален речник Английски/Български е създаден за професионалисти и Ви осигурява бърза и сигурна помощ!

Description
Налага Ви се да четете и пишете текстове, вестници и списания на английски? Или трябва да проверявате термини докато четете или създавате имейли, писма, презентации, специализирани статии ... на различни теми на английски?
Професионалният речник Английски-Български / Български-Английски на PONS – създаден за професионалисти – Ви предлага бърза и сигурна помощ!

Съдържание


• Актуална и изчерпателна лексика с над 162.000 заглавни думи и примери и над 246.000 превода
• Включва специализирани термини от областите икономика, информатика, право, природни науки
• Многобройни актуални словосъчетания и примери, допълнени от инофрмация за езиковата им употреба
• Думи от разговорния и литературния стил.
• Включва британски и американски езикови варианти
• Прегледна подредба на речниковите статии
• Двупосочен: Български => Английски и Английски => Български.
• Транскрипция с международната фонетична азбука


54.99 $ *
Similar dictionaries
Большой_финансовый_словарь
English <-> Russian Big Financial Dictionary
14.99 $ *
The price may differ depending on the platform
Vox_school_english-spanish_&_spanish-english_dictionary
Diccionario School English-Spanish/Español-Inglés VOX
8.99 $ *
The price may differ depending on the platform
Vox_spanish-english_&_english-spanish_dictionary
Diccionario Advanced English-Spanish/Español-Inglés VOX
14.95 $ *
The price may differ depending on the platform
Slovoed_compact_swedish-english_&_english-swedish_dictionary
English <-> Swedish Slovoed Compact dictionary
8.99 $ *
The price may differ depending on the platform
Reviews

Approved content rating